Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Aktualności - Kalendarium

Zobacz, co zaplanowaliśmy w roku szkolnym
Kalendarium - rok szkolny 2021/2022
Opublikował: Administrator w dniu: 5.10.2021
Żyj chwilą! Chyba, że chwila jest nieprzyjemna, w takim przypadku zjedz ciasteczko.
- Ciasteczkowy Potwór


PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp. Wydarzenie Termin

1.

Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2021/22

30.08.2021

2.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

01.09.2020

3.

Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami organizowania i przeprowadzania oraz harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2021 r.

do 30.09.2021

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021-31.12.2021

5.

Terminy klasyfikacji śródrocznej:
• Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
• wystawienie ocen proponowanych
• wystawienie ocen ostatecznych
• składanie podań o podwyższenie proponowanych ocen klasyfikacyjnych
• egzamin podwyższający przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną
• klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej


17.12.2021 05. 01.2022
12.01.2022
Do 12.01.2022
12.01.2022
17.01.2022

6.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

20.01.2022

7.

Zebranie z rodzicami- podsumowanie I semestru

21.01.2022

8.

Terminy ferii zimowych

24.01.-06.02.2022

9.

Rekolekcje

03.-04. 2022

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.-19.04.2022

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSZ:
• etap pisemny
• etap praktyczny


06.2022
Od .06.2022 2

12.

Terminy klasyfikacji rocznej:
• informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
• wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
• wystawienie ostatecznych ocen klasyfikacyjnych
• składanie podań o podwyższenie proponowanych ocen klasyfikacyjnych
• egzaminy podwyższające przewidywaną roczna ocenę klasyfikacyjną wystawienie ocen
• klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej


20.05.2022
10.06.2022
15.06.2022
Do15 .06.2022
15.06.2022
20.06.2022

13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych / kl. przejściowe/

24.06.2022

14.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

24.06.2022


Lp. Spotkania z rodziacami Termin

1.

Zebranie rodziców wszystkich klas 2021/22

21-23.09.2021

2.

Zebranie Rady Rodziców

21-23.09.2021

3.

Zebranie rodziców wszystkich klas

16.12. 2021

4.

Śródroczne zebrania z rodzicami

21.01.2022

5.

Zebranie Rady Rodziców

22.01.2021

6.

Zebrania rodziców

21.05.2022

7.

Zebranie końcowe rodziców- konsultacje

18.06 2022


Ustawowe dni wolne od zajęć:
• 11.11.2021/czwartek/ - Narodowe Święto Niepodległości
• 06.01.2022 /czwartek// Trzech Króli
• 03.05.2021/wtorek/- 3 Maja
• 16.06.2022 / czwartek/ - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
• 12.11.2021- piątek
• 07.01. 2022/piątek/
• 17.06.2022/piątek/
• 02.06. 2022/- pisemne egzaminy zawodowe