Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

O szkole - Warsztaty

Poznaj nasze warsztaty
Warsztaty szkolne
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017
Gdyby ludzie kochali pracę, ciągle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach.
- Elihan Feather

Kształcenie zawodowe jest obecnie jedną z ważniejszych dziedzin edukacji.
Rozwój nowoczesnych technologii budowlanych rodzi potrzebę ustawicznego kształcenia i dokształcania osób związanych z tą branżą.
Szkoła posiada nowoczesne warsztaty szkolne, które są integralną częścią szkoły. Odbywa się w nich praktyczna nauka zawodu we wszystkich prowadzonych zawodach budowlanych.
Każdy zawód realizuje zajęcia praktyczne w odrębnej sali warsztatowej: dekarz, murarz- tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Warsztat do robót wykończeniowych w budownictwie

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nabywają praktyczne umiejętności w zakresie:

 • a) montażu systemów suchej zabudowy, czyli:
  - wyznaczają miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
  - wykonują ściany działowe, okładziny, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
  - wykonują izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
  - wykonują roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemie suchej zabudowy.
 • b) wykonywania robót malarskich i tapeciarskich, czyli: - przygotowują podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
  - przygotowują podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
  - wykonują powłoki malarskie;
  - wykonują roboty tapeciarskie;
  - wykonują prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich oraz tapet.
 • c) wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych, czyli: - przygotowują podłoża do wykonania okładzin i posadzek z różnych materiałów;
  - wykonują warstwy izolacyjne podłóg;
  - wykonują posadzki z różnych materiałów;
  - wykonują okładziny z różnych materiałów;
  - rozpoznają rodzaje uszkodzeń posadzek i okładzin oraz dobiera sposoby ich naprawy.

Warsztat do robót murarsko-tynkarskich

Uczniowie uczący się w zawodzie murarz-tynkarz zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania:

 • a) zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • b) murowanych konstrukcji budowlanych:
  - wykonują murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
  wykonują spoinowanie i licowanie ścian;
  - wykonują roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych.
 • c) tynków wewnętrznych i zewnętrznych:
  - przygotowują podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  - wykonują tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
  - wykonują czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
  - wykonują naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 • d) remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych:
  - wykonują roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
  - wykonują roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych.

<

Warsztat do robót dekarskich

Realizacja kształcenia praktycznego w zawodzie dekarz odbywa się w dedykowanej sali warsztatów szkolnych, umożliwiającej prowadzenie zajęć edukacyjnych w/w zakresie.

W pracowni tej znajdują się cztery stanowiska przeznaczone do wykonywania robót dekarskich na dachach spadzistych wyposażone w fragmenty konstrukcji dachu spadzistego, oraz przykładowa konstrukcja dachu zapewniająca realistyczne warunki pracy. Na wyposażeniu w/w sali znajdują się również dwa fragmenty połaci dachu przeznaczone do montażu okien dachowych i innych akcesoriów dachowych. W w/w pracownia posiada stanowiska wykonywania i montażu elementów obróbek dekarskich, wyposażone w elementy wymagające obróbki dekarskiej (komin, gzyms, kosz, kalenica, okap, attyka, lukarna).

W pracowni tej istnieje możliwość zlokalizowania komputera wraz z projektorem multimedialnym z zapewnionym dostępem do Internetu. Warsztaty szkolne są wyposażone w wybrane profesjonalne materiały, przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i sprzęt do wykonywania robót dekarskich.

Dodatkowo istnieje możliwość adaptacji pozostałych pracowni warsztatów szkolnych do realizacji zadań zawodowych dotyczących wykonywania robót w technologii dekarskiej.

Równocześnie część zajęć praktycznych odbywa się w siedzibie PSD Oddział w Białymstoku.

Nasze konkursy zawodowe

Najlepsi w swoim fachu - VI edycja wojewódzkiego Konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 16.04.2019r.

Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas” już po raz szósty był okazją do współzawodnictwa najlepszych uczniów szkół budowlanych z regionu. W tym roku z  zadaniami praktycznymi zmagali się uczniowie z Ełku, Ostrołęki, Bielska Podlaskiego i Białegostoku.Uczestnicy konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem umiejętności zawodowych.
Laureaci w poszczególnych konkurencjach:

 • technologia systemów suchej zabudowy

I miejsce:               Rafał Iwanowicz - ZSZ Nr 5 w Białymstoku
II miejsce: Dawid Gościło - ZSZ Nr 5 w Białymstoku
III miejsce:            Cezary Ziarkiewicz - ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

 • technologia robót malarsko-tapeciarskich

I miejsce:              Patryk Trzeszczkowski - ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim
II miejsce:             Katarzyna Gryczkowska - ZS nr 1 w Ełku
III miejsce:          Bartłomiej Kowalski - ZSZ Nr 5 w Białymstoku

 • technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

I miejsce:              Krzysztof Tereszczak - ZS nr 1 w Ełku
II miejsce:             Marcin Werpachowski - ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim
III miejsce:          Damian Sadowski - ZSZ Nr 5 w Białymstoku
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo.

Konkurs współfinansowany był przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz firmy PB JAZ-BUD Sp. z o.o., PPHU Kombinat Budowlany Sp. z o.o., UNICEL Poland i Danwood S.A. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

HISTORIA TURNIEJU
V edycja - 2018 r.
Dniu 19 kwietnia  naszej szkole odbył się finał V Edycji Regionalnego Konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.  Został on zorganizowany w ramach projektu  „Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość”.  Konkurs współfinansowany był przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz firmy: JAZ-BUD,  Kombinat Budowalny, Mark-Bud.
Wzięli  w nim udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach budowlanych z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Finaliści konkursu  wcześniej przeszli eliminacje szkolne w swoich macierzystych szkołach. Celem konkursu było podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej , doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie i popularyzacja dobrych praktyk w nauczaniu.  Finaliści rywalizowali w trzech konkurencjach budowlanych. Podczas konkursu uczniowie mogli dzielić się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zaś nauczyciele metodami i formami nauczania.
Oto najlepsi uczniowie w poszczególnych konkurencjach:
Kategoria: Technologia systemów suchej zabudowy:
I miejsce - Patryk Trzeszczkowski – uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim
II miejsce - Łukasz Sokołowski - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku
III miejsce – Cezary Ziarkiewicz - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
Kategoria: Technologia robót malarsko-tapeciarskich:
I miejsce - Sebastian Dancewicz - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku  
II miejsce - Przemysław Wierzbicki - uczeń Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
III miejsce - Karol Balczun – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Kategoria: Technologia robót posadzkarsko – okładzinowych:
I miejsce - Krzysztof Smyk - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
II miejsce - Damian Sadowski - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
III miejsce - Patrycja Bachmura - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce  
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo, życzymy sukcesów. Do zobaczenia za rok.
IV edycja - 2017 r.
Konkurs rozstrzygnięty – nasi z nagrodami!
W IV edycji regionalnego konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas” zorganizowanego w ramach projektu  „Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość”  wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Celem konkursu było podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej i doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie.
Oto najlepsi uczniowie w poszczególnych konkurencjach:

 • technologia systemów suchej zabudowy

I miejsce: Dawid Szymański – ZSZ Nr 5 w Białymstoku
II miejsce: Piotr Dzieżyk – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce
III miejsce: Kamil Tereszczuk – ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim

 • technologia robót malarskich,

I miejsce: Krzysztof Smyk – ZSZ Nr 5 w Białymstoku
II miejsce: Sebastian Danewicz – ZSZ Nr 5 w Białymstoku
III miejsce: Klaudia Kowal – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

 • technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

I miejsce: Jakub Stepaniuk – ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim
II miejsce: Kamil Pietkiewicz – ACE ZSZ Nr 1 w Augustowie
III miejsce: Hubert Gut – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo.
Konkurs współfinansowany był przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz firmy Jaz-Bud i Kombinat Budowlany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

III edycja - 2016 r.
Nasi uczniowie znów najlepsi w konkursie „Nowoczesne budownictwo wokół nas”.
„Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość” - pod tym hasłem w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku odbył się kolejny finał konkursu:Nowoczesne budownictwo wokół nas”.
Do konkursu zgłosiły się szkoły kształcące w zawodach budowlanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum z naszego województwa i jedna szkoła z województwa mazowieckiego: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku- gospodarz konkursu.
Finaliści konkursu zostali wyłonieni w oparciu o wcześniejsze eliminacje. Na etapie szkolnym uczniowie przeszli testy teoretyczne w następujących konkurencjach: technologia robót malarskich, technologia robót posadzkarsko – okładzinowych oraz technologia systemów suchej zabudowy.
Podczas finału uczestnicy każdej z konkurencji mieli za zadanie wykonać określony zakres prac, charakterystyczny dla wymienionych kwalifikacji. Zwycięzcy wykazali się wysokim poziomem umiejętności zawodowych.
Najlepsi w dwóch konkurencjach okazali się uczniowie ZSZ nr 5, w technologii robót malarskich Mateusz Szymusiuk, a w konkurencji technologii systemów suchej zabudowy: Sebastian Danewicz. W konkurencji technologii robót posadzkarsko-okładzinowych I miejsce wywalczył Karol Gabryś - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z Augustowa.
Konkurs budowlany świetnie wpisuje się w działania szkół zawodowych na rzecz rozwoju młodzieży i promowania jej osiągnięć. Jest również dowodem na to, że szkolnictwo zawodowe mimo trudnych czasów ma ciągle coś do powiedzenia.
Konkurs ten jest elementem III edycji projektu, który współfinansowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Kombinat Budowlany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/zsz-nr-5-final-konkursu-budowlanego-zdjecia,3696258,artgal,t,id,tm.html
I edycja - 2014 r.
Do drugiego, finałowego  etapu turnieju zakwalifikowali się uczniowie ze szkół:
-  Augustowskie Centrum Edukacyjne ZSZ Nr 1
-  ZSZ Nr 2 im. 5 PUZ w Ostrołęce
- Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
- ZSZ Nr 1 im. M.J.K. Piłsudzkiego w Bielsku Podlaskim
- ZSZ Nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku
Finał turnieju odbył się 6 marca 2014 r. w warsztatach szkolnych ZSZ Nr 5 w Białymstoku. Uczestników finału oceniało jury w składzie:
- Remigiusz Żurawski (Tikkurila Polska S.A.),
- Piotr Sieczko (CEDAT Sp. z o.o.),
- Grzegorz Sieńko (Knauf),
- Józef Bolek (PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o.).
Spośród uczestników konkursu jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1. Konkurencja technologia robót malarskich
I miejsce - Mateusz Kuźma z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
II miejsce - Kamil Kiliszek z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
III miejsce - Michał Szugzda z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
2.Konkurencja technologia robót posadzkarskich
I miejsce - Dawid Dzieszko z ACE ZSZ Nr 1 w Augustowie
II miejsce - Radosław Popko z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
III miejsce - Krzysztof Dawid z ZSZ Nr 2 w Ostrołęce
3. Konkurencja technologia systemów suchej zabudowy
I miejsce - Paweł Dudaryk z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
II miejsce - Michał Kozłowski z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
III miejsce - Rafał Malinowski z ZSZ Nr 1 w Bielsku Podlaskim 
Szkoła wysoko ceniąc współpracę z kluczowymi przedsiębiorstwami z branży budowlanej, serdecznie dziękuje Dyrekcji firmy Tikkurila Polska S.A., CEDAT Sp. z o.o., Knauf, PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. oraz P.P.U. MARK-BUD sp. z o.o. za okazane zaangażowanie, profesjonalizm oraz wsparcie w realizacji konkursu.

 

 

Nowoczesne budownictwo wokół nas

Turniej zawodowy pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku od 2014 roku organizuje międzyszkolny konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas” który jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Miasta Białegostoku w formie grantu.

Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym w takich konkurencjach jak:

 • technologia systemów suchej zabudowy
 • technologia robót malarskich
 • technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

Eliminacje II stopnia odbędą się na terenie ZSZ Nr 5 w Białymstoku.
Organizacja konkursu ma na celu:

 • rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych młodzieży
 • popularyzacja i promocja szkolnictwa zawodowego
 • pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej
 • doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych
 • zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót budowlanych
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą
 • aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej bezpośredni kontakt ucznia zdolnego z firmami oferującymi nowoczesne systemy i technologie stosowane w budownictwie (osoby reprezentujące te firmy wchodzą w skład komisji, która wyłoni zwycięzców)

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranej konkurencji w zakresie:

 • przedmiotów zawodowych: dokumentacja budowlana, podstawy budownictwa
 • specjalistycznego przedmiotu zawodowego omawiającego technologie wykonania określonych robót budowlanych