Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

O szkole - Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o Zespole Szkół Zawoowych Nr 5 w Białymstoku
Informacje podstawowe
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017
Nasza Szkoła stanowi centrum nowoczesnego kształcenia na potrzeby regionu, kraju oraz Unii Europejskiej. Współpracując z Rodzicami, zakładami pracy oraz instytucjami kształci i wychowuje kreatywnych, dobrze przygotowanych do radzenia sobie w życiu młodych ludzi.
- Misja Szkoły

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku wchodzą:

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
 • Technikum Zawodowe nr 5

BRANŻOWA SZKOŁA I st. Nr 5

Od 1 września 2017r. dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 przekształciła się w 3-letnią Branżową Szkołę I stopnia nr 5. Na lata szkolne 2017-2018 i 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. będą mogli kontynuować naukę w szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Obecnie kształcimy w zawodach:

DEKARZ /712101/

BD.8. Wykonywanie robót dekarskich
Dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą
 • montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów
 • montażem podkładów pod pokrycia dachowe
 • montażem okien dachowych, wyłazów i świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE /712905/

BD.4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Wykonuje roboty związane z:

 • montażem systemów suchej zabudowy: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 • malowaniem
 • tapetowaniem
 • montażem posadzek i okładzin - montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe

Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

FRYZJER /514101/

AU.21 wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Fryzjer wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • zabiegami pielęgnacyjnymi włosów
 • zabiegami chemicznymi włosów
 • strzyżeniem włosów
 • stylizacją fryzur

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.

MURARZ-TYNKARZ /711204/

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • murowaniem konstrukcji budowlanych
 • wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonywaniem remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • naprawami tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Uczniowie odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

KLASY WIELOZAWODOWE

Kształcimy w zawodach:

 • fryzjer
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz
 • posadzkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • stolarz
 • tapicer i inne

Kształcenie w systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje w szkole, a zawodu uczą się w zakładach rzemieślniczych (okres nauki wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia w zawodzie jako pracownik młodociany.

Uczeń za wykonywanie praktyk otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

NASZE ATUTY:

 • wszyscy nasi absolwenci znajdują pracę w wyuczonych zawodach
 • klasy patronackie w ramach współpracy z firmami: FAKRO, Blachotrapez, Prefbet oraz Związek Polskie Okna i Drzwi
 • posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, szkolne warsztaty budowlane oraz pracownię fryzjerską
 • realizujemy ciekawe projekty unijne, w ramach których uczniowie odbywają praktyki i staże za granicą
 • nasi uczniowie są laureatami turniejów zawodowych i konkursów
 • prowadzimy projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne
 • pomagamy w założeniu własnej firmy
 • uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących firmach
 • nasi uczniowie uczą się w dualnym systemie kształcenia w klasach wielozawodowych, tzn. lekcje odbywają się szkole, a zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych
 • uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji na ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
 • szkoła organizuje ciekawe szkolenia prowadzone przez firmy ukończone certyfikatami
 • jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w których nasi uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne i otrzymują certyfikaty honorowane w krajach Unii Europejskiej
 • wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • mamy dobrą lokalizację
 • nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę
 • w szkole działa radiowęzeł oraz szkolna sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu