Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Aktualności - Wiadomości

Zobacz, co ostatnio działo się w naszej szkole
Uczestnicy HPB w gronie zwycięzców
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 16.11.2018 r.

15.11.2018r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala finałowa ogólnopolskiego konkursu „100 Bohaterów na 100 - lecie Niepodległości”. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy była Komenda Główna OHP i Lubelska Komenda Wojewódzka.

Jury spośród nadesłanych ponad 180 prac wyłoniła 24 laureatów w pięciu kategoriach konkursowych.

W gronie triumfatorów znaleźli się również reprezentanci Hufca Pracy w Białymstoku uczący się w ZSZ nr 5 w Białymstoku: Cezary Dźwil z IIIAW i Maria Magdalena Stary z IIIBW.

W kategorii: bohaterowie związani z działaniami militarnymi, za plakat i biogram przedstawiający postać Merian Caldwell Cooprer, Czarek Dźwil uzyskał I miejsce, natomiast Maria Magdalena Stary zdobyła IV miejsce w kategorii przedstawiciele duchowieństwa za szkic portretu i biogram ks. Stanisława Staszica.

Na gali laureaci wyróżnieni zostali nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, a ponadto przez dwa dni poprzedzające uroczystość brali udział w różnych atrakcjach. Uczestniczyli m.in. w warsztatach survivalowych, w grze miejskiej połączonej z poznaniem szlaku niepodległościowego oraz w spotkaniu podsumowującym działania młodzieży na kresowych cmentarzach w ramach projektu „Wołyń 2018. ReMisja”.

Uczestnicy HPB za swoje starania odebrali laury i poczuli się zwycięzcami.
Trzydniowy wyjazd do Lublina był szczególnym wyróżnieniem, ale też dużą dawką motywacji nie tylko dla laureatów.
Uświadomił wszystkim, że można sięgać „do gwiazd”, wystarczy tylko chcieć i działać.