Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Bieżąca rekrutacja

Informacje o bieżącej rekrutacji
Bieżąca rekrutacja - Na rok szkolny 2018/2019
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017
Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza.
- Johann Wolfgang von Goethe
h4>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Technik usług fryzjerskich

AU.21- Wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.26- Projektowanie fryzur

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • koloryzacja
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BD.04.- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych BD.21.- Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności:

 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Uczniowie:
- praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik budownictwa

BD.29- Wykonywanie o kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych. BD.30 – Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności:

 • organizowanie stanowisk pracy na budowie zgodnie z bhp i wymaganiami technologicznymi
 • wykonywanie typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych
 • znajomość dokumentacji budowlanej
 • dokonywanie prac pomocniczych pomiarów, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • wykonywanie prac pomocniczych i naprawczych w budynkach
 • prowadzenie dokumentacji budowy

Uczniowie:
- praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Monter stolarki budowlanej (712906)

BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej wykonuje zadania zawodowe związane z montowaniem i naprawą :

 • okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
 • okien dachowych
 • drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • bram
 • systemów osłon okiennych i drzwiowych
 • schodów modułowych

Monter stolarki budowlanej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Dekarz (712101)

BD.8. Wykonywanie robót dekarskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • krycia dachów, ich konserwację i naprawę
 • montażu urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów
 • montażu podkładów pod pokrycia dachowe
 • montażu okien dachowych, wyłazów i świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

BD.4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • montażum systemów suchej zabudowy: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 • malowania
 • tapetowania
 • montażu posadzek i okładzin - montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Fryzjer (514101)

AU.21 wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • zabiegów chemicznych dla włosów
 • strzyżenia włosów
 • stylizacji fryzur

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.

Murarz-Tynkarz (711204)

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe
 • murować konstrukcje budowlane
 • wykonywać tynki wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykonywać remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • naprawiać tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Uczniowie:
- odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

BD.5 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • wykonywać roboty przygotowawcze, związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montować instalacje sanitarne
 • budować sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz montować instalacje sanitarne
 • montować instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • konserwować, naprawiać i modernizować sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz instalacje sanitarne

Klasy wielozawodwe

Kierunki kształcenia klas wielozawodowych:

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik
 • elektryk
 • fryzjer
 • stolarz
 • tapicer
 • i innych zawodach rzemieślniczych

Kształcenie w systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje w szkole, a zawodu uczą się w zakładach rzemieślniczych (okres nauki wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia w zawodzie jako pracownik młodociany. Uczeń za wykonywanie praktyk otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (85) 653 24 55, email: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl i w siedzibie szkoły ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Ważne terminy

 • składanie dokumentów: od 07 maja 2018 do 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00
 • składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego: do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 11 lipca 2018 r. o godz. 10.00
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu/o ile nie zostały złożone wcześniej/ do 12 lipca 2018 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13 lipca 2018r. o godz. 10.00

Więcej informacji:
Zarządzenie Nr 14 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
Pobierz zarządzenie.