Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Nauczyciele - Kadra

Kadra pedagogiczna
Kadra pedagogiczna
Opublikował: Administrator w dniu: 5.03.2019
Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
- B. Conklin

Nazwisko i imię Przedmioty Kontakt
Izabela Popławska
Dyrektor
Chemia Email: izabela.poplawska@zsz5.pl
dyrektor@zsz5.pl
Ewa Mikulak
Vice dyrektor
Język polski Email: ewa.mikulak@zsz5.pl
Krystyna Smółko
Kierownik szkolenia praktycznego
Zawodowe budowlane Email: krystyna.smolko@zsz5.pl
Adam Jabłoński
Nauczyciel
Przedmioty zawodowe budowlane Email: adam.jablonski@zsz5.pl
Halina Busłowska
Pedagog
Pedagog Email: halina.buslowska@zsz5.pl
pedagog@zsz5.pl
Lidia Choruży
Nauczyciel
Praktyczna nauka zawodu Email: lidia.choruzy@zsz5.pl
Jan Grycuk
Nauczyciel
Zawodowe dekarskie Email: jan.grycuk@zsz5.pl
Mieczysław Jackowski
Nauczyciel
Religia katolicka Email: mieczyslaw.jackowski@zsz5.pl
Małgorzata Jarmocik
Nauczyciel
Historia, WOS, biblioteka Email: malgorzata.jarmocik@zsz5.pl
Daniel Kardasz
Nauczyciel
Religia prawosławna Email: daniel.kardasz@zsz5.pl
Robert Karpowicz
Nauczyciel
WF, zajęcia praktyczne Email: robert.karpowicz@zsz5.pl
Agata Krymska
Nauczyciel
Zawodowe budowlane Email: agata.krymska@zsz5.pl
Maria Kułakowska
Nauczyciel
Język angielski Email: maria.kulakowska@zsz5.pl
Eliza Łukasiewicz
Nauczyciel
Zawodowe fryzjerskie Email: eliza.lukasiewicz@zsz5.pl
Małgorzata Olszewska
Nauczyciel
Matematyka, informatyka Email: malgorzata.olszewska@zsz5.pl
Krzysztof Ignaciuk
Nauczyciel
Informatyka Email: krzysztof.ignaciuk@zsz5.pl
Dorota Sawicka
Nauczyciel
WF, edukacja dla bezpieczeństwa Email: dorota.sawicka@zsz5.pl
Anna Sieśkiewicz
Nauczyciel
Język polski, biblioteka Email: anna.sieskiewicz@zsz5.pl
Małgorzata Skalska
Psycholog
Psycholog Email: malgorzata.skalska@zsz5.pl
psycholog@zsz5.pl
Marta Szołpińska
Nauczyciel
Język angielski Email: marta.szolpinska@zsz5.pl
Andrzej Szupica
Nauczyciel
Zawodowe budowlane Email: andrzej.szupica@zsz5.pl
Grażyna Świrydowicz
Nauczyciel
Fizyka, matematyka, podstawy przedsiębiorczości Email: grazyna.swirydowicz@zsz5.pl
Beata Włostowska
Nauczyciel
Zawodowe budowlane Email: beata.wlostowska@zsz5.pl
Andrzej Zięciak
Nauczyciel
WF, edukacja dla bezpieczeństwa Email: andrzej.zieciak@zsz5.pl
Marzena Adamiuk
Nauczyciel
Pracownia fryzjerska Email: marzena.adamiuk@zsz5.pl
Anna Zaniewska
Nauczyciel
Pracownia fryzjerska
Email: anna.zaniewska@zsz5.pl
Barbara Jarosz
Nauczyciel
Pracownia fryzjerska
Email: barbara.jarosz@zsz5.pl
Anna Moniuszko
Nauczyciel
Przedmioty zawodowe budowlane
Email: anna.moniuszko@zsz5.pl
Jan Chodakowski
Nauczyciel
Chemia
Email: jan.chodakowski@zsz5.pl
Sylwia Bielińska
Nauczyciel
Biologia, Geografia
Email: sylwia.bielinska@zsz5.pl