Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Bieżąca rekrutacja

Informacje o bieżącej rekrutacji
Bieżąca rekrutacja - Na rok szkolny 2019/2020
Opublikował: Administrator w dniu: 14.02.2019
Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza.
- Johann Wolfgang von Goethe

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

Technikum Zawodowe Nr 3

Technik budownictwa

BUD.12- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów.

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • organizowanie stanowisk pracy na budowie zgodnie z bhp i wymaganiami technologicznymi
 • wykonywanie typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych
 • znajomość dokumentacji budowlanej
 • dokonywanie prac pomocniczych pomiarów, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • wykonywanie prac pomocniczych i naprawczych w budynkach
 • prowadzenie dokumentacji budowy

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.11.- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25.- Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych  prowadzonych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik usług fryzjerskich

FRK.01.- Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03.- Projektowanie i wykonywanie fryzur

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • koloryzacja
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach

 

Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (85) 653 24 55, email: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl i w siedzibie szkoły ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Ważne terminy

 • składanie dokumentów: od 07 maja 2019 do 22 czerwca 2019r. do godz. 15.00
 • składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego: do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 11 lipca 2019r. o godz. 10.00
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu/o ile nie zostały złożone wcześniej/ do 12 lipca 2019r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13 lipca 2019r. o godz. 10.00

Więcej informacji:
Zarządzenia Nr 5 /2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dni 31 stycznia 2019 roku. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
  Pobierz zarządzenie.