Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Bieżąca rekrutacja

Informacje o bieżącej rekrutacji
Bieżąca rekrutacja - Na rok szkolny 2022/2023
Opublikował: Administrator w dniu: 3.03.2021
Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza.
- Johann Wolfgang von Goethe

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023

Technikum Zawodowe Nr 5

Technik dekarstwa - NOWOŚĆ

BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzania kosztorysów

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

  wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
 • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnieni połaci dachowych
 • organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów
 • opracowania projektu konstrukcji i pokryć dachowych oraz dokumentacji wykonania pokryć dachowych
 • organizacji i kontroli robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem konstrukcji i pokryć dachowych
 • sporządzania kosztorysów robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizacji i kontroli robót montażowych, urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik budownictwa - specjalność: budownictwo energooszczędne

BUD.12- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów.

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • organizowanie stanowisk pracy na budowie zgodnie z bhp i wymaganiami technologicznymi
 • wykonywanie typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych
 • znajomość dokumentacji budowlanej
 • dokonywanie prac pomocniczych pomiarów, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • wykonywanie prac pomocniczych i naprawczych w budynkach
 • prowadzenie dokumentacji budowy

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – specjalność: aranżacja wnętrz

BUD.11.- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25.- Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych  prowadzonych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik usług fryzjerskich

FRK.01.- Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03.- Projektowanie i wykonywanie fryzur

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • koloryzacja
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Technikum Nr 5
Ważne terminy:
• składanie wniosków: od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00.
• dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00
• wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022r.
• ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022r. godz. 10.00
• potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 21 do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00
• ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 01 sierpnia 2022r. do godz. 10.00